Som fastighetsägare lönar det sig att arbeta kunddrivet, det leder bland annat till färre omflyttningar, enklare hyresgästanskaffning och ett starkare varumärke, som allt bidrar till en mer hållbar och lönsam verksamhet.

I Fastighetsbarometern deltar varje år ett 20-tal av Sveriges största kommersiella fastighetsägare. Undersökningen ger en ökad kundinsikt, både för ledningsgruppen och medarbetarna, och hjälper bolagen att rikta sina förbättringsinsatser för att kunna tillfredsställa sina hyresgäster så effektivt som möjligt. Fastighetsbarometern ger ett beslutsunderlag på både strategisk och operativ nivå.

 

Fastighetsbarometerns undersökning utgår ifrån ett gemensamt frågeformulär som möjliggör benchmark. Benchmark ger en större insikt om just era styrkor och svagheter i förvaltningen. Samtidigt finns det möjlighet att designa egna frågor för att tillgodose just er verksamhets behov.

Hyresgästintervjuerna genomförs antingen som telefonintervjuer eller digitalt via webbenkäter. CFI Group har lång erfarenhet av datainsamling och erbjuder lösningar för att hyresgästintervjuerna ska kunna genomföras så smidigt som möjligt, oavsett vilken intervjumetod ni önskar. Det leder till att Fastighetsbarometern har en hög svarsfrekvens.

Resultaten från undersökningen levereras i rapporter, presentationer samt i Fastighetsbarometerns analysverktyg. CFI Groups konsulter hjälper er att tolka resultaten så att ni ska kunna agera på dessa. Ni kommer bland annat att få insikt om vad som påverkar just era hyresgästers nöjdhet och vilka styrkor/svagheter ni besitter (enligt hyresgästerna) på olika nivåer i organisationen.

 

Hög svarsfrekvens
Fastighetsbarometern har en hög svarsfrekvens. Det ger tillförlitliga resultat som kan brytas ner på en operativt agerbar nivå, till exempel resultat för respektive fastighet eller förvaltningsteam.

Benchmarking
Eftersom en stor andel av Sveriges största fastighetsägare är representerade i undersökningen kan Fastighetsbarometern tillhandahålla tillförlitlig benchmark mot branschen. Framför allt får deltagarna i mätningen benchmark mot kontorsfastigheter, men även för andra lokaltyper som butiker och samhällsfastigheter.

Analysverktyg
Fastighetsbarometerns analysverktyg är uppbyggt för att ni ska få ut så mycket som möjligt av resultaten och kunna agera på dessa. Verktyget gör det enkelt att utvärdera hyresgästernas svar för olika nivåer och indelningar. Är till exempel hyresgästerna som har suttit länge i ett visst område nöjdare än de övriga?

 

 Kontakt