FASTIGHETSBAROMETERN – ORIGINALET SEDAN 1997

Fastighetsbarometern är CFI Group och Fastighetsägarna Sveriges årliga analys av svenska hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd. I Fastighetsbarometern deltar varje år ett 20-tal av Sveriges största kommersiella fastighetsägare.
Läs mer


NÅGRA AV DE FÖRETAG VI HAR GLÄDJEN ATT SAMARBETA MED