NKI-eventet är den tillställning som CFI Group anordnar tillsammans med Fastighetsägarna när resultaten för Fastighetsbarometern är klara. På eventet presenteras en sammanfattning av resultaten från Fastighetsbarometern och de viktigaste frågeställningarna lyfts upp. Till slut koras vinnarna i kategorierna; Kontor storbolag, Kontor medelstora bolag, Kontor små bolag, Årets NKI-förbättring och Fastighetsbarometern Butik.

Fastighetsbarometern 2023

Vid eventet i november delade en expertpanel intressanta insikter som under ledning av moderatorn Lisa Tallroth samtalade kring ämnet “Vad är kundlojalitet i framtiden”. Panelen bestod av Björn Rundström, chefredaktör på Fastighetsnytt, Sigrid Månsson Wikander, marknadschef på Skanska Hus och Monica Bruvik, VD på City i Samverkan.

Efter panelen fick självklart vinnarna i årets kategorier komma upp och ta emot publikens jubel! Vid eventet 2023 introducerades Engagemangspriset till bolaget som med sitt engagemang, samarbetsförmåga och professionalism bidragit positivt till Fastighetsbarometerns utveckling.

Vinnarna i respektive kategori i Fastighetsbarometern 2023


Alla vinnare

IKANO Fastigheter – Kontor små bolag
Aspelin Ramm – Kontor medelstora bolag
Hufvudstaden – Kontor storbolag
Alecta Fastigheter Kvarteret Giraffen – Fastighetsbarometern Butik
Bild saknas
Alecta – Årets NKI-förbättring
Bild saknas
Bonnier Fastigheter AB – Engagemangspriset

Fastighetsbarometern 2022

 

Vinnare Kontor Storbolag 2022 – Hufvudstaden
Vinnare Fastighetsbarometern Kontor Små/medelstora företag 2022 – Pembroke
Största NKI-förbättring Fastighetsbarometern Kontor 2022 – SEB/Novier Real Estate
Vinnare Fastighetsbarometern Butik  2022

 

Fastighetsbarometern 2021

Vinnare Fastighetsbarometern Kontor 2021 – Ikano Bostad
Vinnare Fastighetsbarometern Kontor 2021 Storbolag – Hufvudstaden
Bästa NKI-förbättring Fastighetsbarometern Kontor 2021 – Ikano Bostad
Bästa NKI-förbättring Fastighetsbarometern Kontor 2021 Storbolag – Novi Real Estate
Vinnare Fastighetsbarometern Butik 2021 –
Kvarteret Giraffen, Alecta Fastigheter / Newsec

Fastighetsbarometern 2020

Fastighetsbarometern 2019

Vinnare 2019
Högst NKI – Kategori Storbolag
Hufvudstaden
Störst NKI-utveckling
FastPartner
Högst NKI Fastighetsbarometern Butik
Väla centrum, Skandia Fastigheter